PerFectSim Szabályzat

 PerFectSim SZABÁLYZAT 

 1. Általános Rendelkezések 

 1.1 Definíciók és kifejezések magyarázata 

PerFectSim League tag (PSL tag): Minden olyan személy, aki regisztrál a honlapunkon és/vagy csatlakozik bármelyik Facebook csoportunkhoz, PSL tagnak tekintendő. A PSL tagság a közösségben való részvételre jogosít, a szervezett bajnokságokon való részvételhez PSL-Licenc kell (lsd. 1.2 pont). A szervezett bajnokságainkon túl szerveződő alkalomszerű futamokon, valamint a bajnokság futamait megelőző szabadedzéseken a PSL-Licenc-el rendelkezőkön túl minden PSL tag részt vehet.

BT (Bírói Testület): Minimum 2, maximum 5 főből álló csapat, akik a versenyeink után az esetleges óvások vizsgálatát végzik és döntést hoznak az ügyekben.
A döntést egyszerű többséggel hozzák. Egyenlő arányú, különböző szavazat esetén addig kell a BT tagoknak tárgyalniuk az esetet, míg nem jutnak közös álláspontra.
A BT tagok is részt vehetnek a bajnokságokban. Ennek megfelelően érintettek lehetnek a vizsgálandó ügyekben. Ha ez fennáll, az érintett BT tag nem vehet részt az ő érintettségével kapcsolatos ügy döntésében, azt a többi BT tag alakítja ki.

Szervezők, adminok: A bajnokságokat, azok versenyeit szervező csapat, akik ezen kívül ellátják a liga minden háttér feladatát (honlapszerkesztés, szervek üzemeltetése, stb.).

Óvás: A bajnokság egyes versenyein résztvevő jogosult óvást benyújtani az őt (saját megítélése szerint) hátrányosan érintő helyzetekre. Az erre létesített fórum topicban, a verseny utáni nap 20:00-ig, az adott bajnokság versenyszabályzatának megfelelően kell benyújtania, ellenkező esetben az óvást a BT nem veheti figyelembe.

Futam: E szabályzat értelmezésében, a több futamból álló szervezett bajnokságainkon, a bajnokság részeként egy adott napon megrendezett kvalifikáció és verseny(ek) összessége.

 1.2 PSL-Licenc (PerFectSim League Licenc) 

A PerFectSim League egy Non-Profit közösség. Alapvető célja az autóversenyzés szimulátorokkal, online, szervezett bajnokságok keretében. A 24 órában üzemelő szerverünk, valamint a honlapunk működési költségét a PerFectSim League Licenc (röviden: PSL-licenc) díjakból, valamint az ezen felüli, esetleges Támogatói díjakból befolyt összegekből finanszírozzuk. A befizetett összegeket teljes egészében a közösség által szervezett eseményekre, bajnokságokra, versenyekre, illetve a mögöttes szerverbérlésre, honlap üzemeletetésre fordítjuk.
Futamainkon (az ingyeneseket kivéve) a PSL-licenc-el rendelkező tagjaink vehetnek részt!

 1.3 Szabályzat hatálya 

A PSL tagok a ligához való csatlakozásukkal, akár a honlapon, akár a facebook csoportjaink valamelyikén csatlakoznak, magukra kötelezően elfogadják e szabályzatot, vállalják minden rendelkezésének betartását.
E szabályzat 2018. május 1-től lép érvénybe és visszavonásig érvényben marad.
A PerFectSim League szervezői fenntartják maguknak a jogot e szabályzat hatályon kívül helyezésére, illetve módosítására bármikor, amikor ezt szükségesnek ítélik. A szabályzat változásáról csak ezen az oldalon tájékozódhatnak a PSL tagok, változás esetén  a szervezők vállalják, hogy az egyéb közösségi területeken (pl. facebook) felhívják erre a figyelmet.
Módosítások időpontjai:
– 2019. február 25.

 1.4 Névhasználat 

PerFectSim honlap:
Bejelentkezési névnek bármilyen (e szabályzat egyéb rendelkezéseivel nem ellentétes) nicknév használható, de minden PSL tag köteles az adatlapján megadni vezeték- és keresztnevét helyesen (Profil (adatlap) oldalon szerkeszthető).
Erre azért is szükség van, mert teljes név hiányában a PSL Licenc befizetője nem azonosítható a honlapunkon és így nem tud majd a bajnoki futamon részt venni. A tagok ilyen eredetű hibáiért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Szimulátor programok:
Minden versenyző köteles a saját, teljes nevét használni a szimulátor programokban. Amennyiben ezt nem teszi, az adott bajnoki futamon (versenyen, versenyeken) elért eredménye nem lesz érvényes. Szimulátor programokban használható a magyar és az angol névsorrend használat és elhagyhatóak az ékezetek is,

 2. A versenyzés általános szabályai 

 2.1 Felkészülés a futamra:

Bajnokságainkon részt vevő versenyzőink feladata, hogy lehetőségükhöz mérten felkészülnek a futamokra. Teszik ezt a saját és versenyzőtársaik érdekében. Amennyiben egy adott versenyző felkészülése nem valósul meg megfelelően, a fairplay szabályainak megfelelően vállalja, hogy még határozottabban odafigyel versenyzőtársaira és sokkal felkészültebb társait akár előzékenységgel is megóvja a balesetek kialakulásától.

 2.2 Időmérő:

A kvalifikáción minden versenyző köteles fokozottan figyelni a gyors körön haladókra. A rendelkezésre álló időt úgy kell beosztani, hogy a felvezető (és levezető) körben maximálisan tudjon figyelni a forgalomra. Aki netán rontott gyors körön van, legyen belátó, inkább tartalékoljon a következőre ahelyett, hogy feltartana valakit.

 2.3 Rajt:

A rajt és az azt követő néhány kanyar a verseny legbalesetveszélyesebb része. Ennek megfelelően minden versenyző köteles a lehető legnagyobb körültekintéssel, a lehető legnagyobb türelemmel teljesíteni az indulástól számított első kanyarokat, és mindent megtenni a balesetek kialakulásának megelőzése érdekében. 

 2.4 Verseny:

Az első kanyarok után is köteles minden versenyző a fairplay szabályai és az ebben a szabályzatban leírtaknak megfelelően viselkedni a pályán. Minden esetben köteles figyelni minden versenyző a körülötte haladó más versenyzőkre.

 2.5 Pályaelhagyás, kanyar/sikán levágás:

A pálya szélét jelző vonalon és a kerékvető külső felén kívül lévő területet versenyzés céljára nem lehet használni! Legalább egy keréknek a fent említett határokon belül kell maradnia!
Ha ez nem történt meg, akkor az így végrehajtott előzések érvénytelenek! Ebben az esetben az előzést végrehajtó versenyzőnek maga elé kell engednie a leelőzött versenyzőt, ellenben büntetés sújthatja.
Mind az időmérők, mind a versenyek alatt min. 1 keréknek a pálya aszfaltján kell lennie, illetve ha a rázókő mögött műfű található akkor minimum 1 keréknek a rázókövön kell lennie.
TILOS levágni a kanyarokat, lassítókat!
Ha valaki baleset elkerülése, illetve kicsúszás (vezetéstechnikai hiba is) miatt hagyja el a pályát, és ezt bizonyítja a replay, akkor az természetesen nem számít vágásnak, de ebben az esetben is köteles lassítani és úgy visszatérni a pályára, azzal előnyre nem tehet szert.

A pályán kívülre kerülés esetén, akár saját hibájából, akár más hibájából eredően kerül oda a versenyző, köteles nagyon körültekintően, az alábbiak betartásával visszatérni a pályára.
Először álljon be az aszfaltcsíkkal közel párhuzamosan, majd a pályán haladókra alaposan figyelve, tükröket és/vagy a hátra-nézetet használva óvatosan gyorsítva (a pálya mellett, ha szükséges) maximális biztonsággal térjen vissza! Ezen szabályok áthágása vagy másik pilóta veszélyeztetése büntetéssel járhat az eset súlyosságától függően!
Kicsúszás után TILOS keresztben visszajönni a pályára!

MAGYARÁZAT: Akkor kell egy versenyző autóját pályán kívülinek értelmezni, ha a pályát elhagyta minden kerékkel.

 2.6 Védekezés:

A védekező versenyzőnek nagy a felelőssége. Verseny közben indokolatlan fékezéseket, irányváltásokat a mögötte autózó kárára nem tehet! Az előző esetek értelmében a kanyarban és az egyenesben is elég helyet kell hagynia a már mellette haladónak. Védekezés közben egyetlen irányváltás engedélyezett, a második már cikázásnak számít és büntetést von maga után.
MAGYARÁZAT: Két autó közötti helyzetet akkor kell egymás mellett lévőknek értelmezni, ha a hátul lévő autó első tengelyének vonala menetirány szerint eléri, vagy meghaladja az elöl lévő autó hátsó tengelyének vonalát.

 2.7 Támadás, előzés:

A támadó versenyzőnek mindig körültekintően kell eljárni. Mindig figyelembe kell venni a megelőzendő versenyző mozgását, fel kell készülni a védekezésére, esetlegesen hosszabb féktávjaira, az íveket védő magatartására. Előzés csak akkor kezdhető, ha az ütközés nélkül kivitelezhető.
MAGYARÁZAT: Az előzés sikeres, ha a támadó versenyző a megelőzendő elé ér, azaz az autója hátsó tengelyének vonala, a megelőzött autó első tengelyének vonalát elhagyja.

 2.8 Lekörözés, kék zászló:

A kék zászló jelentése: gyorsabb, körelőnyben lévő versenyző érkezik. A lekörözendőnek ilyen esetben fel kell készülnie az előzés segítésére. A körelőnyben lévő versenyzőt a lehető leghamarabb el kell engedni oly módon, hogy a lehető legkevesebb időre, vagy egyáltalán ne akadályozza a saját tempójának kivitelezésében. A lekörözendő versenyző a pályavonal ismeretében köteles a lehető legjobb helyen elengedni a gyorsabb versenyzőt az ideális ívről való lehúzódással, az egyenesben való egyértelmű félrehúzódással, gáz-elvétellel, enyhe lassítással attól függően, hogy az adott pályaszakasz milyen.
A leköröző versenyzőnek is körültekintéssel kell megközelíteni a lekörözendő versenyzőt. Oda kell figyelnie arra, hogy a lassabb versenyző hosszabb féktávokat vesz, könnyebben hibázhat és nem mindig azokat az íveket választja, illetve a kigyorsítások terén is lehetnek különbségek.

 2.9 Egyéb fontos szabályok:

 • Tilos a menetiránnyal szemben közlekedni!
 • A pályára való visszatéréskor nem akadályozható az épp ott haladó versenyző!
 • Ha a pályán marad a megcsúszást, megpördülést elszenvedő versenyző, az elindulását körültekintően, a versenyben haladó versenyzők akadályozása nélkül teheti csak meg!
 • Boxutcából való kihajtás esetén a fehér vonal átlépése tilos!

 3. Óvások, fellebbezés 

Az óvásokat a Perfectsim oldalán, a fórumban, az erre kialakított topicban lehet megtenni.

ÍGY ÓVJ  (tartsd be pontról pontra a magad, az óvott fél és a BT érdekében):

1. Ne hirtelen felindulásból óvj, légy körültekintő az alábbi pontok ebben segítenek
2. Nézd  meg a replayben az adott helyzetet több szemszögéből
3. Nézd meg az óvott fél autójából, gondold át te mit tettél volna az ő helyében, ott is több szemszögből
4. Mérlegelj a látottak alapján
5. A fórumban óvj az alábbiak szerint:

Az óvásban jelezni kell kivel történt az incidens, azaz meg kell nevezni az óvott versenyzőt. Le kell írni, hogy melyik versenyen, melyik körben történt az eset. A replay szerinti pontos időt is kérjük odaírni (ha ez lehetséges), illetve egy rövid leírást arról, hogy szerinted miért volt problémás az óvott fél megmozdulása.

Óvás Formája:
Név: (saját neved)
Óvott: (óvott versenyző neve)
Helyszín: (Több  versenyes futamnál melyik verseny – hányadik kör – körön belüli helye  – replay időpillanat)
Leírás: (Eset leírása)

Az óvás határideje:
a futamot követő nap 20:00,
Csak a fenti formában fogadja be és vizsgálja ki a BT! A nem megfelelően vagy a határidőn túl benyújtott óvást nem veszik figyelembe!

Az megfelelően benyújtott óvásokat a BT köteles megvizsgálni, azokban döntést hozni.
A BT döntések és azok a megfelelő topicban való közzétételének határideje:
az óvás határidejét követő 3. nap 20:00.

A BT döntés végleges, nem módosítható, azt minden félnek el kell fogadnia, fellebbezésnek helye nincs.

 4. Büntetési alapelvek 

A PerFectSim Leauge közössége abban hisz, hogy minden tagja, minden versenyzője magára nézve kötelezően elfogadja és be is tartja a versenyzés erkölcsi normát, fairplay szabályait és ezt a közösség többi tagjától is elvárhatja. Hibák persze mindig előfordulnak, de az ezután tanúsított versenyzői hozzáállásban is a fair viselkedésnek kell tükröződnie.
A PerFectSim közössége elsősorban versenyzőitől várja a vitás esetek rendezését, ennek megfelelően, a nagyon különleges esetektől eltekintve, a BT tagok nem vizsgálnak versenyhelyzeteket, nem osztanak ki büntetéseket amíg a versenyzők nem kérik óvás formályában egy-egy helyzet vizsgálatát. A BT ezért csak az óvásokat vizsgálja, ha nem tapasztal a verseny során előforduló nagyon különleges esetet. Csak a BT-nek van joga a nagyon különleges esetek vizsgálatára.
Nagyon különleges esetek:

 • Olyan versenyhelyzet, mely következtében legalább 3 versenyző autó szenved balesetet és/vagy kerül hátrányos helyzetbe
 • Olyan versenyhelyzet, amelyben az egyik fél szándékossága merül fel
 • Olyan versenyhelyzet, amely az óvásban foglaltak közvetlen előzményének tekinthetőek
 • Olyan versenyhelyzet, amely az óvásban foglaltak közvetlen következményének tekinthetők

Nagyon különleges eseteknél a BT saját hatáskörében dönthet, hogy vizsgálatot folytat-e az adott ügyben, vagy sem. Az óvások esetében a BT-nek mindig le kell folytatni a vizsgálatot és döntést kell hozniuk.

A büntetések mértékét az aktuális bajnokság versenykiírásának büntetési alaptételeket tartalmazó része tartalmazza. Az egyes bajnokságok között a tételek eltérhetnek annak megfelelően, hogy milyen osztályú autóval, milyen hosszú távú versenyekkel, milyen sérülési nagyságrenddel, stb. zajlik a bajnokság.
A büntetési tételeknek arányosan nagyobbnak kell lenni a szabálytalanság mértékénél, illetve ha a szabálytalanság más versenyzőt érint, annak káránál. Tehát a szabálytalanságot elkövető jóval nagyobb hátrányt kell, hogy szenvedjen a büntetés által, mint az általa jogosulatlanul szerzett előny mértéke, illetve a kárt szenvedett versenyző által elszenvedett hátrány mértéke.

A BT a bajnokság versenykiírásában szereplő büntetési tételeket alkalmazzák, de megilleti őket a mérlegelési jog. Nem alkalmazható a mérlegelési jog a figyelmeztetések kiosztására.

Mérlegelési jog:

A BT-nek a büntetés mértékének megítélésénél mérlegelési joga van. Ez azt jelenti, hogy dönthetnek úgy, hogy nem a bajnokság kiírásában található büntetési alaptételekben meghatározott büntetést alkalmazzák, tehát attól eltérhetnek.

Figyelmeztetés:

A versenytárs vagy versenytársak hátrányára elkövetett szabálytalanság esetén a BT által szabálytalannak nyilvánított versenyzőnek minden esetben jár a figyelmeztetés, ebben nincs mérlegelési joga a BT-nek, tehát a Figyelmeztetéseket minden ilyen esetben ki kell osztani.

Figyelmeztetések halmozódása:

A figyelmeztetések halmozódásával egyre nagyobb, a szabálytalankodóra kiszabott büntetésen túl kötelezően alkalmazandó büntetéseket kell alkalmazni. A halmozódó figyelmeztetések általi büntetési tételeket az aktuális bajnokság versenykiírásában kell közzétenni.
A halmozódó figyelmeztetések célja, hogy a mások kárára szabálytalankodó versenyzőt egyre nagyobb mértékben szólítsuk fel a nagyobb odafigyelésre amennyiben sorozatosan okoz hátrányt más versenyzőknek.
A halmozódás legutolsó figyelmeztetéssel ér véget, amely elérésével a versenyző kizárásra kerül az adott bajnokságból és az összes addig megszerzett pontjainak elvesztése mellett elveszti a jogot, hogy a bajnokok falára kerülhessen, valamint az esetleges nyeremények kiosztásában sem szerepelhet.

 5. Fórum szabályzat 

5.1: A Fórumunk nyilvános. A regisztrált felhasználók véleményüket, meglátásaikat a Fórum szabályzatában leírtak szerint megfelelő módon fejthetik ki.
5.2: A Fórumot a regisztrált felhasználók ingyenesen vehetik igénybe. A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
5.3: A Fóruma moderált. A moderátorok alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a Fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat, amelyek:

 • akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
 • a fórum és a honlap rendszerének vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
 • tartalma jogszabályba vagy jelen szabályzatba ütközik,
 • obszcén vagy trágár kifejezést tartalmaz,
 • rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezést tartalmaz,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezést tartalmaz

5.4: Egy hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, továbbiakban követelése nem származhat ebből.
5.5: A moderátorok joga, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a moderátorok joga, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a Felhasználó regisztrációját megszüntethetik.
5.6: A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (és az arra érkezett válaszokat), törölhetnek témát vagy módosíthatják a topic címét.

5.7: A moderátorok indoklás és értesítés nélkül korlátozhatják, letilthatják (tiltás lehet ideiglenes vagy végleges) a hozzászólót, ha:

 • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá,
 • törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
 • tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
 • a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget

5.8: A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak az üzemeltetők részére. A Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag az üzemeltetők írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvényt, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

 6. További szabályzatok: 

RaceRoom Szabályzat

Assetto Corsa Szabályzat