ACC – Szabályzat

 Assetto Corsa Competizione
SZABÁLYZAT 

 1. Általános Rendelkezések 

1.1 E szabályzat alapja a Perfectsim szabályzat. Minden ott leírt szabályozás érvényes és betartandó e szabályzat használóinak.

1.2 E szabályzat a Perfectsim League (továbbiakban PSL) által az Assetto Corsa Competizione (továbbiakban: ACC) programmal szervezett versenyein, futamain, bajnokságain részt vevők szabályzata. Ennek megfelelően az e szabályzatban leírtak minden olyan versenyzőre vonatkoznak, akik bármelyik PSL által, az ACC-ben szervezett versenyen részt vesznek.

1.3 Szabályzat hatálya:
E szabályzat 2020. szeptember 1-től lép érvénybe és visszavonásig érvényben marad.
A PerFectSim League szervezői fenntartják maguknak a jogot e szabályzat hatályon kívül helyezésére, illetve módosítására bármikor, amikor ezt szükségesnek ítélik. A szabályzat változásáról csak ezen az oldalon tájékozódhatnak a PSL tagok, változás esetén  a szervezők vállalják, hogy az egyéb közösségi területeken (pl. facebook) felhívják erre a figyelmet.
E szabályzat egy adott bajnokság közben csak és kizárólag nagyon indokolt esetben, a bajnokságban részt vevő versenyzők egyetértésével változtatható.

1.4 A PSL által az ACC-ban szervezett szabadedzéseken, kvalifikációkon, versenyeken, futamokon és bajnokságokon való részvétel alapvető feltétele az ACC program jogtiszta megléte. Ennek megfelelően a résztvevők vállalják, hogy a szükséges programot, tartalmakat jogtisztán szerzik be és használják.

1.5 A Perfectsim szabályzatban és e szabályzatban nem érintett kérdésköröket az aktuális versenykiírás tartalmazza.

 2. Versenyek lebonyolítása 

2.1 PSL által az ACC-ban szervezett, a saját üzemeltetésű szerveren elérhető és használható események a következők lehetnek:

Szabadedzés Ingyenes
FUN-futam Ingyenes
Bajnokság futama PSL Licenc-hez kötött

2.2 Bajnokságaink futamaira érvényes minimum, maximum létszám:
Minimum versenyzői létszám: 20
Maximum versenyzői létszám: 36
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a biztos futamrésztvevők száma (egy adott futamra értendően) nem haladja meg a “Maximum versenyzői létszám”-ot, akkor minden versenyző egyszerre, egy szerveren indul a kvalifikáción és a versenyen. Ellenkező esetben több szervert indítunk és a meglévő hotlap időeredmények alapján a versenyzők az A, B, C, stb. szerverekre kerülnek besorolásra. 

2.3 A szerverekre (A, B, C, stb.) való besorolás menete:
A hotlap eredmények alapján a létszám első fele, de minimum a “Minimum versenyzői létszám”-nak megfelelő számú versenyző indul az ‘A’ szerveren. A többiek a ‘B’ szerveren versenyeznek.
Ha a biztos futamrésztvevők száma a “Minimum versenyzői létszám” kétszeresét meghaladja, az ‘A’ és ‘B’ szerver létszámát is növelni kell úgy, hogy az ‘A’ szerveren vagy ugyanannyi, vagy eggyel több versenyző legyen, mint a ‘B’ szerveren.
Ha a biztos futamrésztvevők száma a “Maximum versenyzői létszám” kétszeresét is meghaladja, tehát mind az ‘A’, mind a ‘B’ szerverre több versenyző jutna a szétosztás után is, mint a “Maximum versenyzői létszám”, ‘C’ szervert kell bevezetni úgy, hogy a versenyzőket egyenlő arányban kell elhelyezni  szervereken, illetve az ‘A’ szerveren lehet egy versenyzővel több, mint a ‘B’ vagy ‘C’ szerveren vagy az ‘A’ és ‘B’ szerveren egyenlően, de eggyel több a ‘C’ szerverre kerülőknél.
További (D, E, stb.) szerverek nyitása – amennyiben szükséges – fenti módszer alapján történik.

2.4 Bajnokság versenyein való indulási jog (továbbiakban: indulási jog):
A többség érdekében minden olyan versenyző, aki az adott bajnokság adott versenyén részt vesz, köteles megfelelően felkészülni. Ez azt jelenti, hogy a hotlapon mért idővel rendelkeznie, valamint a legjobb köridejének a 107%-os szabálynak meg kell felelni.

Hotlap időt a bajnoki futam előtt, a bajnoki futam kvalifikációjának kezdetéig lehet teljesíteni.
A létszám miatt az esetleges B (illetve C, D) szerveren indulóknak az aktuális szerverre jutó legjobb köridőhöz mérten kell 107%-on belül teljesíteni, tehát a különálló szervereken különálló módon érvényesítendő a 107%-os szabály.

107%-os szabály:
A bajnokság aktuális futamán indulni kívánó versenyzőnek rendelkeznie kell a hotlapon köridővel, mely nem lehet nagyobb a hotlap legjobb idejének 107%-ánál.
Pl: Az 1:30.000 -s legjobb hotlap idő esetén az indulási jog megszerzéséhez a legjobb köridőnek 1:36.300-nak, vagy ennél jobbnak kell lennie.

Az a versenyző, akinek nincs mért ideje az aktuális hotlapon, vagy a legjobb ideje a 107%-os szabálynak nem megfelelő, nem indulhat az aktuális futamon. Ha mégis elindulna, a büntetési tételeknél meghatározott szankciót kapja.

2.5 A versenyeken elért eredmények a következő típusúak lehetnek:Pontszám (az adott versenykiírás ponttáblázata alapján)

 • DNF (Did Not Finish – részt vett, de nem fejezte be)
 • DQ (DisQualified – részt vett, de kizárásra került)
 • DNP (Did Not Participate – nem vett részt)

2.6 Pontot, pontokat az a versenyző kaphat, aki az adott verseny legalább 75%-át teljesítette.

 3. Büntetési alaptételek, használatuk 

3.1 A büntetés nagyságrendjét a BT határozza meg.

3.2 A büntetés lehet:

 • a program által a szerver beállításoknak megfelelően kiadott
 • időalapú (a versenyidőhöz utólag hozzáadandó)
 • pontalapú (pontlevonás az adott verseny, vagy versenyek, súlyosabb esetben a meglévő összpontszám kárára)
 • Figyelmeztetés (önmagában alkalmazva, akár több darab kiosztásával egyszerre, illetve a “Versenyzőtársakkal szemben, azok hátrányára elkövetett szabálytalanságok”-nál leírtak alapján)
 • boxutca áthajtás (a következő futamon – amin elindul – az első 5 körben kell letölteni)

Különleges esetek:

 • Ha az utolsó verseny után kapna boxutca áthajtást a szabálytalankodó versenyző, az adott versenyre automatikusan az alap, azaz kiinduló büntetési tételt kell alkalmazni
 • Ha az időalapú büntetéssel sújtott versenyző DNF vagy DSQ miatt nem fejezte be a versenyt, illetve ha az időbüntetés semmilyen hatással nincs az elért pontszáma szempontjából, pontlevonásos büntetést kell alkalmazni
 • Ha a halmozott (Figyelmeztetések által kapott) időbüntetés semmilyen hatással nincs az elért pontszáma szempontjából, pontlevonásos büntetést kell alkalmazni

3.3 A BT az itt leírt büntetési tételek nagyságrendjétől eltérhetnek, de törekedniük kell egy adott bajnokságon belül a büntetési mértékek igazságos kiosztására. A büntetésnek mindig arányban kell lennie a szabálytalanság mértékével.

3.4 A BT döntések a kihirdetésük idején lépnek érvényre.

3.6 Az érvényre jutott döntést, határozatot a versenyzőknek el kell fogadniuk és vállalniuk kell az abban írtakat.

3.7 Alap, azaz kiinduló büntetési tétel (továbbiakban “bünX”):

bünX versenykiírás szerint

3.8 Büntetési tételek:

A pályával kapcsolatos szabálytalanságok:

Többszöri vágás a program és a szerver hatásai szerint
Rendszeres vágás a program és a szerver hatásai szerint
Folyamatos vágás (verseny 50%-ában) a program és a szerver hatásai szerint 
Gyorshajtás a boxutcában a program és a szerver hatásai szerint
Boxutca áthajtásos büntetés kihagyása a program és a szerver hatásai szerint
Boxutca áthajtásos büntetés kihagyása
(BT által kiszabott, vagy Figyelmeztetések halmozódása esetén) 
 kizárás a versenyből 
107%-os szabály be nem tartása adott futam versenyéről, versenyeiről (ha több van) való kizárás és boxutca áthajtás
Boxutcából való kihajtáskor a fehér vonal átlépése a program és a szerver hatásai szerint
Boxutca sebességhatár átlépése a program és a szerver hatásai szerint
Rajtkiugrás a program és a szerver hatásai szerint
Boxba teleportálás verseny közbena program és a szerver hatásai szerint

Versenyzőtársakkal szemben, azok hátrányára elkövetett szabálytalanságok:

Minden olyan versenyhelyzet, melyet a BT szabálytalannak ítél, a kiszabott büntetési tételen felül, automatikusan figyelmeztetéssel is jár. Minden ilyen esetben a döntéshozóknak a figyelmeztetést is ki kell osztani a versenyző számára.
A Figyelmeztetések halmozódnak és egyre komolyabb plusz büntetési tételekkel járnak a vétséget elkövető versenyző számára. A lenti “Figyelmeztetések sorozata” táblázat értelmében a legutolsó Figyelmeztetés begyűjtése után az adott versenyző kizárásra kerül az adott bajnokságból, valamint az összes addig megszerzett pontja is elvész.
A Figyelmeztetés halmozódás célja a versenytársakra való odafigyelés megkövetelése.

Kilökés
(hátulról a pályán kívülre)
 bünX
Leszorítás a pályáról bünX fele
Lökés
(kisebb hátrány elszenvedése és pályán maradás esetén)
 bünX negyede
Pályán kívülről visszajövetel közbeni lökés bünX
Tömegkarambol okozása
(min. 3 autó a vétkesen kívül)
 bünX kétszerese
Rajtbaleset okozása bünX kétszerese
Súlyos rajtbaleset okozása
(min. 3 autó a vétkesen kívül)
 kizárás a versenyből

Rajtbaleset értelmezése:
A rajt és az azt követő kanyar, vagy kanyarkombináció folyamán előforduló baleset, amely egy vagy több vétlen autót érint. 3 vétlen autó esetén már súlyos a rajtbeleset. Súlyos rajtbaleset esetén minimum 2 (maximum az érintett versenyzők számával megegyező darabszámú) Figyelmeztetést kell kiosztani a hibás versenyzőnek a büntetési tételen felül.

Enyhítő körülmény:
Amennyiben a szabálytalanságot elkövető versenyző vissza engedi maga elé a szabálytalanságában hátrányosan érintett versenyzőt, a büntetés mértéknek 1/4-1/2 közötti mértékét elengedheti a BT, de ezt az adott körülményeknek megfelelően saját hatáskörben vizsgálnia kell és ez alapján dönt.

Figyelmeztetések sorozata:

1. Figyelmeztetés nincs plusz büntetés
2. Figyelmeztetés nincs plusz büntetés
3. Figyelmeztetés +3 mp.
4. Figyelmeztetés +5 mp.
5. Figyelmeztetés +10 mp.
6. Figyelmeztetés +20 mp.
7. Figyelmeztetés boxutca áthajtás (köv. futam első 5 körében)
8. Figyelmeztetés kizárás a versenyből
9. Figyelmeztetés kizárás a teljes futamnapból
(több versenynél mindegyikből)
10. Figyelmeztetés összpontszám felezése 
11. Figyelmeztetés kizárás a bajnokságból, összpontszám nullázása